R510 versus R610 seadmete kiiruste võrdlus !!!

Võrdlesime ZoneFlex AP-sid  täpselt samades tingimustes 2×2 MIMO kliendiseadmega (Galaxy Tab S3 tahvelarvuti), mõõtes samu punkte Vasara maja korrusel. Testi keerulisemaks muutmiseks on AP nendes testides paigaldatud maja  ühte otsa (kui teha paigaldus keskele, oleks kaetud suure kiirusega terve korrus).

Kuna klient on 3x3MIMO, siis ei tule kiiruse erinevused MiMO kanalite arvu suurenemisest, vaid hoopis BeamFlex+ nutiantenni paremat lahendusest ZoneFlex R610 seadmetel. Eelnevalt oleme võrrelnud R500 ja R510 AP-sid, kus saad ka tutvuda testimise korruseplaani ja testis kasutatud punktidega.

 

Screen Shot 2017-06-19 at 12.19.38

 

Partnerite osas on ka täpsem võrdlus teiste tootjatega, milledes BeamFlex+ nutiantenni pole. Tulemused erinevad 2-3 korda ja mitmes punktis puudus levi sootuks. Lisame tasapisi teste juurde.

Edasi artikli juurde

Mis asi on tavapärane beamforming ehk Wi-Fi signaali suunamine

Ruckuse BeamFlex+ patenteeritud antennitehnika on radikaalselt erinev tööstuses üldlevinud lahendusele, kasutades lülitatavaid suundatenne. Need antennid valitakse iga paketi saatmise puhul kõige sobivaimas kombinatsioonis ja täiesti automaatselt.

Vaatame alguseks, mis probleemidest lähtuvalt Ruckuse BeamFlex tehnoloogiat välja arendama hakati.

Tavapärased Wi-Fi seadmed võimaldavad samuti signaali suunamist, kasutades selleks mitut omni (kõigis suundades kiirgavat, tegelikult teatud tasapinnale suunatud) antenni.  Sellistest antennidest sama signaali eri faasis (hilinemisega) kiirgamisel luuakse antennide ümber interferentsi (lainete koosmõju) muster.  Sisuliselt tähendab see seda, et osades kohtades lained kohtuvad faasis ja signaal on seal tugevam ning  teistes kohtades lained on vastandfaasis ja signaal on nendes punktides nõrgem.

Antud joonisel on rohelisega toodud ära interferentsi muster ja ringidega energia levimine ruumis,  seinalt aga peegelduvad erinevates faasides mõlema antenni välja saadetud raadiolained, mis häirivad ideaaljuhtumil tekkivat interferentsipilti (roheline). Seega muutub siseruumides selline tehnika vähemtõhusaks ja tekitab isegi mitme tee fiidinguid (sumbuvusi) juurde.

beamforming-interference

Joonis 1

 

 

Screenshot 2015-07-16 12.47.23

Joonis 2

Siin on väga oluline teha vahet interferentsi mustril ja energia olemasolulul mingis punktis, tihti kirjutatakse marketingi dokumentides, et suunatakse energiat – tegelikult on füüsika seisukohast see vale, energia väljuv kõigist antennidest samamoodi ja on igas punktis ruumis samasugune, ainult et kui kaks lainet vastandfaasis kohtuvad, on energia selles punktis väiksem. Selle lahendusega on aga suur probleem siselahendustes, kus Wi-Fi süsteeme põhiliselt kasutatakse – need samad energiat igas suunas kiirgavad antennid loovad seintelt ja pindadelt peegeldudes omaette interferentsi mustrid, seega ei ole loodetud laboris mõõdetud antenni interferentsimuster enam samasugune. Tihti koosneb see kümnetest peegeldunud signaalidest Joonis 1 ja kvaliteetset signaali on väga keeruline vastuvõtjas eraldada.

 

 

Suundatenni teisalt koondab energiat nagu lääts ühte kindlasse suunda, seega ruumis ei ole mitte interferentsi (koosmõju) muster vaid suunatud energia diagramm. Selline lahendus on energiatõhus, segab vähem teisi naabruses olevaid vastuvõtjaid ja tekitab ruumis vähem peegelduse tõttu interferentsimustreid, mis vastuvõttu segavad. Samuti on selliselt mitme suundantenniga töötav süsteem MIMO antennisüsteemiga paremini ühilduv.

Miks siis on tavapärase chip beamformingu marketinginumbrid 10 dB ja suuremad, tihti on need numberid miinimumide ja maksimumide vahed, ehk võrreldakse kõige halvemat ja kõige paremat signaalitaset.  Ruckuse tüüpi suundantenniga energia õigel suunamisel aga on halvemaid juhtumeid oluliselt vähem, sest interferentsimuster on tavapärases siseruumide mitme tee peegelduse keskkonnas  lihtsam ka kergemini optimeeritavam.

Tegelikult ongi siseruumi üks põhilise probleeme mitme tee fiiding (multipath fading), mis tekitab pidevalt muutuvaid signaalide liitumisi.

Suundantenniga signaali saatmine on kordades energiatõhusam kui mingile tasandile suurele territooriumile energiat koondaval omni antennidel. Siin on tavalahenduses kaks põhiliset probleemi, esiteks ei suudeta kogu ruumis levitada maksimaalselt lubatud kiirgusvõimsust (100 mW, 1W), sest kasutusel olevad varrasantennid on teatud suunas/asetuses. Teisalt kulutab selline lahendus rohkem elektrit.

Võrdluseks  Ruckuse 802.11ac 4×4 MIMO tugijaamad töötavad veel standardse 802.3af PoE (Max 15W) toitega .  Energiatõhusus on oluline kui teil töötab 24/7 150 tugjjaama, võite arvutada, mis maksab 15W energia kokkuhoidu per seade, selle hinnaks on ümmarguselt 50 KW/h päevas ehk aastas ümmargusel 20 000 KW/h, teeb kokku 3500€ viie aasta peale.

Veel enam, Ruckuse kasutatud kiibistikud toetavad ja kasutavad ka standardset riistvarapõhist suunamistehnikat koostöös BeamFlex+ suundantenni maatriksil põhineva süsteemiga. Seega on Cisco toodud võrdlused näiteks XoneFlex 7982 tugijaamaga alusetud, sest see tugijaam kasutab just mitut tehnoloogiat korraga (seda mis Cisco) chip beamformingut ja BeamFlex+ suundantenni maatrikstehnoloogiat.

Ruckuse AP toetab BeamFlex ja DSP beamformingut samaaegselt

Millest tuleneb Ruvkuse Wi-Fi nii suur leviala ja väga stabiilne sidekvaliteet ? Selle vastuseks on olnud juba aastaid Beamflex, mis on praeguseks arenenud BeamFlex+ tehnoloogiaks ja viimasena on lisatud ka DSP beamforming, minda ka konkurendid aktiivselt kasutavad.

Ruckus toetab nii DSP beamformingut kui ka BeamFlexi üheaegselt, seega liidab mõlemad tehnoloogiad veelgi paremaks lahenduseks.  BeamFlex on väga tõhus tehnoloogia häirete vältimiseks ja modulatsioonikiiruse parandamiseks, millest tuleneb suurem leviala ja kordades suurem võrgu läbilaskevõime.

Lisaks on koostööd BeamFlex Beamforminguga samaaegselt töös ka kõik MIMO saatekanalid, seega suurem ülekandekiirus jõuab kaugemale.

Järgnev dokuemnt kirjeldab populaarteaduslikult BeamFlexi tehnilist olemust. See nutiantenni tehnoloogia on Ruckuse Wi-Fi tugijaamade süda. Vaata ka leviala ja häiretingimuste kohta teisi artikleid.

Download the PDF file .

Ruckuse Wi-Fi toetab Robotexi

robotex-2014

3K Group paigaldas Robotexile 2013,2014 ja 2015 aasta üritustele sponsorluse korras Ruckuse Wi-Fi võrgu. Võrgus on kasutusel Beamflex nutiantenniga tugijaamad ja Ruckus Zonedirector 3050 tugijaamade kontroller.  Tõeliselt eetiline ja hea tunne on toetada Eesti innovatsiooni ja startupindust.  3K Group toetab ka sponsorluse korras Garage 48 inkubaatorit Wi-Fi võrguga seadmetega.  Tehnoloogiliselt on Ruckuse Wi-Fi väga erinev tavalahendustest ja see tuleb eriti välja suurte avatud ruumide puhul, kus seadmed hakkavad üksteist kergesti häirima. Elektrooniliselt suuantavad nutiantennid suudavad ennast häälestada sadade klientide vajadustest lähtuvalt ja seda reaalajas, seega iga paketi saatmise puhul tehakse antenni konfiguratsiooni osas otsus.

3K Group OÜ on wi-fi võrke ehitanud juba 17 aastat, suured Ruckuse wi-fi võrgud on Tallinnas Swisshotellis,Radisson Blue hotellis, Tallinna Ülikoolis, Kunstiakadeemias ja  paljudel suurettevõtetel –  Ruckust kasutavad paljud saatkonnad ja riigiasutused.  Lisaks on Ruckus olnud konkurentsitult parim Logistikaettevõtetes – (Smarten,AleCoq,Via3L,Logistika+,Balti Autoosad,Havi logistika(Rimi),Balbiino), just ladudes on adaptiivset antennilahendust igal päeval kõige rohkem vaja, sest riiuleid täidetakse ja tühjendatakse, seega muutub kogu aeg ruumi keskkond..

Hoiame pöialt, et kõik läheks hästi ja side on kvaliteetne.

Ruckus ZoneFlex 7762 õueseade Kriketit toetamas

Koostöös Skype Eestiga paigaldasime sellel nädalal Tallinna Hipodroomile Ruckus 7762 Wi-Fi tugijaama.  Tänapäevane Kriketi võistlust kajastatakse Internetis ja seetõttu oli töökindel side pidevalt vajalik.  Ruckus 7762 suudab teenindada sadu üheaegseid Wi-Fi tarbijaid kõikidel üldlevinud standarditel. Kriketi mängust sai tehtud ka rida pilte.

Zoneflex 7762 mudelitest on mitmeid modifikatsioone, mis sobivad suurte õuealade katmiseks ja ka õuest tuppa levialade tekitamiseks.  Valikus on ka 230V toitega optilise kaabliühendusega variant, kaablimoodemiga mudel ning erinevad beamforming antennilahendused.

Ruckuse antennilahendus võimaldab tagada õuetingimustes väga töökindla Wi-Fi side,15 dB selektiivsusega suundantenn ja kahe polarisatsiooni kasutamine 4000 suunadiagrammiga antenni näol tagab parima signaali ka kõikidele mobiilsetele terminalidele. Väketerminalide leviomadused ja saatevõimused on palju nõrgemad kui kantavatel sülearvutitel, kusjuures eriti nõrgad on metallkestaga tahvelarvutid, mille vastuvõtusignaalid jäävad Ruckus seadmetes teinekord väiksemaks kui -100dBm. Ruckus seadmete vastuvõtutundlikkus on aga -108 dBm. Võrdluseks tavapärastel Wi-Fi seadmetel on probleem juba -85 dBm signaalidega.