Ruckus ZoneFlex 7762 õueseade Kriketit toetamas

Koostöös Skype Eestiga paigaldasime sellel nädalal Tallinna Hipodroomile Ruckus 7762 Wi-Fi tugijaama.  Tänapäevane Kriketi võistlust kajastatakse Internetis ja seetõttu oli töökindel side pidevalt vajalik.  Ruckus 7762 suudab teenindada sadu üheaegseid Wi-Fi tarbijaid kõikidel üldlevinud standarditel. Kriketi mängust sai tehtud ka rida pilte.

Zoneflex 7762 mudelitest on mitmeid modifikatsioone, mis sobivad suurte õuealade katmiseks ja ka õuest tuppa levialade tekitamiseks.  Valikus on ka 230V toitega optilise kaabliühendusega variant, kaablimoodemiga mudel ning erinevad beamforming antennilahendused.

Ruckuse antennilahendus võimaldab tagada õuetingimustes väga töökindla Wi-Fi side,15 dB selektiivsusega suundantenn ja kahe polarisatsiooni kasutamine 4000 suunadiagrammiga antenni näol tagab parima signaali ka kõikidele mobiilsetele terminalidele. Väketerminalide leviomadused ja saatevõimused on palju nõrgemad kui kantavatel sülearvutitel, kusjuures eriti nõrgad on metallkestaga tahvelarvutid, mille vastuvõtusignaalid jäävad Ruckus seadmetes teinekord väiksemaks kui -100dBm. Ruckus seadmete vastuvõtutundlikkus on aga -108 dBm. Võrdluseks tavapärastel Wi-Fi seadmetel on probleem juba -85 dBm signaalidega.

Kuidas ei peaks Ruckuse AP-d paigaldama

Paar fotot kirjeldavad mitte just kõige õnnestunumat paigalduse juhtu, seadme antenn on liiga lähedal metallist seinadetailidele ja sisuliselt on  püsti paigalduse puhul suunatud kogu horisontaalpolarisatsioonis toimiv antennide kogum vertikaalselt seina tasapinnas.  Seega osa antenni suunkonfiguratsiooni läheb põrandasse, osa lakke ja külgseinadesse.

Õige paigalduse puhul on seadme põhjakinnitus ülesse ja antennid saavad ennast keerata ruumis 360 kraadi. Antenne loomulikult keeratakse elektrooniliselt ja mingit osade liikumist seadmes pole. Tüüpilisel Ruckuse antennil on 4000 erinevat suuna ja polarisatsiooni kombinatsiooni.

Ruckus Wireless võrgutas Pärnu Juhtimiskonverentsi Wi-Fi

Võrgu loomiseks kasutati võimsaid kahesagedusega ZoneFlex tugijaamasid ja MESH tehnoloogiat, mis võimaldas levi tekitada ilma kaablivõrgu olemasoluta optimaalsetesse kohtadesse.  Konverentsidel on kasutusel väga erineva tehnoloogiaga wi-fi terminale, mis kõik tekitab vajaduse tagada kõrget ühilduvust ja töökindlust.  Samuti võib tänapäeval kasutajate arvu lugeda sadades, nagu see oli 5 aastat tagasi.

Mereakadeemia ühiselamu levi õuest tubadesse

Õuest tuppa lahendustes tekitatakse leviala õues paiknevate Wi-Fi tugijaamade abil ning siseruumidesse AP-sid ei paigaldata. Signaal peab sellisel juhul läbima kas akent või seina või kulgema üle peegelduste või difraktsioonikeskkondade.

Mereakadeemia ühiselamus on 11 korrusel ligi 150 tuba ja tippaegadel ligemale 100 üheaegset Wi-Fi kasutajat.  Seni kasutati igal korrusel Colubrise AP-sid, mille signaal kippus korruste äärealadel nõrgaks jääma.

Lahendasime olukorra Ruckus 2741 õueseadmetega. Kahel pool maja on õue paigaldatud üks AP selliselt, et on otsenähtavus kõikidesse ühiselamu akendesse. Leviala ulatub edukalt isegi tubade ees olevatesse esikutesse ja osaliselt koridoridesse (esikute ja tubade vahel on kerged vaheseinad).

Miks ei tööta siis lahendus tavapärases käekirjas?  Kindlasti on Ruckuse puhul üks põhilisi argumente vastuvõtu tundlikkus: -108 dB ja seda selektiivselt, ehk siis virtuaalselt suunatakse iga paketi suunas kitsa nurgaga 15 dB suundantenn. Arvestades signaali kadu, mis tuleneb aknalaudadest ja kergvaheseintest ning akendest, on selline lahendus ainuvõimalik kuulmaks kliendi nõrka signaali.

Kasutatakse ka Ruckuse seadmete kiiruse piiramise omadusi, kus määratakse kliendipõhine kiirus juba tugijaama tasandil, see tagab ressursside täpsema jaotuse raadioeetri tasandil ja võimaldab töötada oluliselt suurema arvu klientiedega üheaegselt.

yhikas

Laotõstukite Wi-Fi suurel territooriumil

Kui tegu on laoga, mis paikneb õues ja osaliselt ka siseruumides, on territoorium tavaliselt üsna suur – mõõdetav hektarites – ning  enamasti pole sellisel objektil õuetingimustes arvutikaabeldust valmis kujul olemas.  Tegime alguses katsetused MESH tehnoloogiaga ja proovisime otsida AP-dele sobivaid kohti, kus neile puidukoormatega vastu ei sõidetaks.  Lõpuks selgus, et selles laos  häid AP-de paigutuskohti polegi.

Päästerõngas oli meil tegelikult juba olemas: vahetasime välja laotõstuki peal oleva wi-fi vastuvõtja ehk tahvelarvuti wi-fi. Tavalised wi-fi seadmed suudavad vastu võtta umbes -85 dB signaali ja antenn on sellisel liikuval seadmel 360 kraadi omni, seega kõik peegeldused ja häired segavad tööd.  Meie lahenduses sai tõstuki peal olev wi-fi asendatud Ruckus 2211 seadmega, millel on -104 dB tundlikkus ja 64 erineva antennidiagrammiga juhitav suundantenn. Lisades siia AP vastavad parameetrid, mis on 4000 erienvat suunda ja -108 dB tundlikkust, saame arvutada lingi kauguse.   Arvestades, et objektil pole otsenähtavust ja vaja on tagada levi ka siseruumides, võib arvutuse teha järgmiselt: 20 dB transmit – 90 dB (300m) vaba õhu kadu + 104 dB vastuvõttu – 25 dB difraktsioonsumbuvust –  järele jääb halvimal juhul 9dB ning seda on triipkoodide saatmiseks rohkem kui küll.  Praktikas  oli asi kohati isegi parem, sest difraktsioon ei olnud nii domineeriv, pigem oli tegu  peegelduste ja otsenähtavusega ning süsteem toimis nii siseruumides kui ka väljas takistuste taga.

Keskpunkti paigaldasime ühe kõrgema laohoone katuse nurgale.

Miks seda siis tavalise antenniga teha ei saa ?

Saab ju arvutada tavaliste omni antennide lisamisega enam vähem samad lingi marginaalid ja kõik peaks samuti töötama(?)  Tegelikult see nii ei ole, esiteks on omni väga häiretundlik ning teiseks tekitatakse lao territooriumil terve rida ebasobivaid fiidinguid, s.t. häirivaid peegeldusi.  Samuti ei ole omni antenni diagramm alati sobiv kliendini jõudmiseks, Ruckuse dünaamiline suundantenn on aga kogu aeg täpselt selles suunas, kuhu paketti saata tahetakse.

Häirete suhtes on kaks täiesti erinevat asja, kas meil on pidevalt 15 dB kliendi suunda keeratud või on tegu 15 dB omni antenniga.

Enamasti vaadatakse AP konfi ja keeratakse võimsust juurde, kuid tegelikult ei ole AP võimsus suuremate kauguste puhul piiranguks, sest nõrgem pool on hoopis klient ja enamasti pole seda klienti  koorma või auto tagant lihtsalt kuulda.

See pole veel kõik. Nimelt ei ole territoorimul olevad signaaliteed omni antennist lähtuvalt alati optimaalsed, näiteks tungimaks suurde kaarhalli või objekti taha. Ruckuse ekspertsüsteemiga antennilahendus suudab leida territoorimilt ka sobivad peegelpinnad ning signaali ja vastuvõtu vajadusel nendele suunata.

Kasutatud seadmed: MF2211,ZF2741