R510 versus R610 seadmete kiiruste võrdlus !!!

Võrdlesime ZoneFlex AP-sid  täpselt samades tingimustes 2×2 MIMO kliendiseadmega (Galaxy Tab S3 tahvelarvuti), mõõtes samu punkte Vasara maja korrusel. Testi keerulisemaks muutmiseks on AP nendes testides paigaldatud maja  ühte otsa (kui teha paigaldus keskele, oleks kaetud suure kiirusega terve korrus).

Kuna klient on 3x3MIMO, siis ei tule kiiruse erinevused MiMO kanalite arvu suurenemisest, vaid hoopis BeamFlex+ nutiantenni paremat lahendusest ZoneFlex R610 seadmetel. Eelnevalt oleme võrrelnud R500 ja R510 AP-sid, kus saad ka tutvuda testimise korruseplaani ja testis kasutatud punktidega.

 

Screen Shot 2017-06-19 at 12.19.38

 

Partnerite osas on ka täpsem võrdlus teiste tootjatega, milledes BeamFlex+ nutiantenni pole. Tulemused erinevad 2-3 korda ja mitmes punktis puudus levi sootuks. Lisame tasapisi teste juurde.

Edasi artikli juurde

Kuidas teha Unleashed AP-st iseseisev AP

Sissejuhatus

Ruckuse seadmeid saab kasutada iseseisvna, virtuaalkontrolleriga, ZoneDirector füüsilise kontrolleriga ja Unleashsed hajustarkvaraga, kus väike ZoneDirector kontroller jookseb ühes füüsilises AP-s.  Unleashed versioonil on ka alati backup AP, seega ei katke töö kui nö master AP peaks mingil tõhjusel ühenduse kaotama või midagi muud juhtuma.

Alati küsitakse, et kuidas selliste Unleashed võrku manageerida ja hallata, selleks saab halduseks anda fikseeritud ip, mis on alati omistatud mater (võib teha nat suunamise sellele) ap-le ja lisaks redirectitakse alati iga ap poole põõrdudes halduse http sessioon masterisse.

Unleashed tarkvara downgrade

Kui on tarvis aga Unleashsed ap ühendada virtuaalse või füüsilise kontrolleri külge, tuleb sellele kõigepealt paigaldada iseseisva ap tarkvara, järgnevast leiate juhendi selle tegemiseks.

Download the PDF file .

vSZ 3.5 kliendiühenduse autentimise tester!

Tihti on olukorrad, kus kliendid ei pääse võrku või netiühendus katkeb. Selleks et neid olukordi operaatorlahenduse puhul paremini diagnoosida, on vSZ keskkonnas nüüd Troubleshoot->Client connections menüü all kliendiühenduse tester. Antud näites on näha, et captive portal ei vasta control plane’ile ja ühendust ei avata. Uurimisel selguski, et ip aadresside piirangud olid valesti määratletud, sest server kolis vahepeal teise IP võrku.  Toetatud  on Open, PSK, 802.1x (PEAP,TTLS,TLS,SIM), WISPr protokollid.

Testimiseks on vaja sisestada AP mac aadress ja kliendi mac aadress ning vajutada start. Seejärel on mõistlik lasta kliendil teha võrku logimise üritus.

Screen Shot 2017-05-19 at 11.24.46

 

Ruckus UNLEASHED MESH paigalduse nõuanded

Ruckus UNLEASHED on veakindel kõrgkäideldav väikeste ja keskiste ettevõtete jaoks loodud hajus kontrollerilahendus.  Kontrolleritarkvara paiknev tugijaamades hajusalt ja dubleeritult ning võimaldab kuni 25 AP ja 500 kliendi ühendamist.  Kasutada saab R510, R500, R310, R710, H510 jt tugijaamasid.

unleashed

 

Unleashed tarkvaraga  võib R510 AP puhul algne seadistus ebaõnnestuda kui Unleashed master seade ei leia ruuterit, täpsemalt sai paigalduses võimaldatud default-gw saadavus.  Kui algne unleash setup teha autonoomselt üle Configure-Me ssid, siis jääbki 200.3.9.13.228 tarkvaraga master ap setup tsüklisse.

Screen Shot 2017-04-19 at 08.40.22

Seega tehke algne setup (pole vahet kasfix või dünaamilise ip-ga) ja jälgige et esimese etherneti porti oleks ruuter ühendatud.  Järgnevad seadmed konfigureeruvad juba olemasoleva masteri toel.

 

unleash-ap-s

Tänapäevane Wi-Fi diagnostika näitab kätte kõik probleemid !

logoga7signal

Selleks, et Wi-Fi võrgus olevatele probleemidele täpselt jälile saada, tuleb meil võrgus toimuvat skaneerida pikema aja jooksul, enamasti on sobivaks perioodiks 24 tundi, kus saab tuvastada erinevaid olukorrad kasutajate arvust sõltuvalt ja Interneti koormusest lähtuvalt.

7signali võrgu tester sisaldab kuute suundantenni ja spetsiaalset tarkvara, mis salvestab kogu Wi-Fi võrgus toimuva ja võimaldab testida paarsada erinevat näitajat. Oluline on nende testide juures see, et samal ajal saab jälgida väga erinevate võrgukihtide tööd, võib teha HTTP kiiruseteste, kontrollida DNS ja DHCP toimivust aga ka uurida spektrit ja modulatsioonikiirusi erinevate klientide liikluses. Kogu tegevsus ei sega kliendi tavatööd.

Pikaajaline kogemus ja areng on näidanud, et ainult spektrianalüüs ja kiirusetest kõiki probleeme tänapäeval enam leida ei võimalda – Wi-Fi parameetreid on nii palju, et ilma testisüsteemita on sama tunne kui programmeerimine ilma debug ja testimistarkvarata.

Siin graafikul on selgelt näha allalaadimise kiiruse langus tööpäeva alguses, samas oli näha ka klientide arvu kasv.  Wi-Fi väline netikiirus püsis samas normi piires.

HTTP downlink copy

Allalaadimise kiiruse üheks põhjuseks on väga madalad modulatsioonikiirused just allalaadimise osas, analüüs näitas, et tegu ei ole pelgalt kliendi kaugusest tuleneva probleemiga, sest samal ajal püsisid üleslaadimise kiirused 100 Mb/s klassis.  Seega edasi otsustati tegeleda häirete ja süsteemi häälestustega, mis mõjutavad neid probleeme.

Selliseid muudatusi on 7signali testriga hea teha, sest mõnekümne minuti pärast saab kohe võtta kõrvale võrdlusandmed ja leida seosed muudatuste ja tulemite vahel.

modulation downlink

 

Küsi pakkumist W-Fi probleemide diagnostikaks või kvaliteedimõõtmisteks.  Wi-Fi reaalajaline analüüs on ka pärisosa meie poolt pakutavate suurürituste wifiteenuse tootmises.