Ruckus ZoneFlex 7762 õueseade Kriketit toetamas

Koostöös Skype Eestiga paigaldasime sellel nädalal Tallinna Hipodroomile Ruckus 7762 Wi-Fi tugijaama.  Tänapäevane Kriketi võistlust kajastatakse Internetis ja seetõttu oli töökindel side pidevalt vajalik.  Ruckus 7762 suudab teenindada sadu üheaegseid Wi-Fi tarbijaid kõikidel üldlevinud standarditel. Kriketi mängust sai tehtud ka rida pilte.

Zoneflex 7762 mudelitest on mitmeid modifikatsioone, mis sobivad suurte õuealade katmiseks ja ka õuest tuppa levialade tekitamiseks.  Valikus on ka 230V toitega optilise kaabliühendusega variant, kaablimoodemiga mudel ning erinevad beamforming antennilahendused.

Ruckuse antennilahendus võimaldab tagada õuetingimustes väga töökindla Wi-Fi side,15 dB selektiivsusega suundantenn ja kahe polarisatsiooni kasutamine 4000 suunadiagrammiga antenni näol tagab parima signaali ka kõikidele mobiilsetele terminalidele. Väketerminalide leviomadused ja saatevõimused on palju nõrgemad kui kantavatel sülearvutitel, kusjuures eriti nõrgad on metallkestaga tahvelarvutid, mille vastuvõtusignaalid jäävad Ruckus seadmetes teinekord väiksemaks kui -100dBm. Ruckus seadmete vastuvõtutundlikkus on aga -108 dBm. Võrdluseks tavapärastel Wi-Fi seadmetel on probleem juba -85 dBm signaalidega.