Tänapäevane Wi-Fi diagnostika näitab kätte kõik probleemid !

logoga7signal

Selleks, et Wi-Fi võrgus olevatele probleemidele täpselt jälile saada, tuleb meil võrgus toimuvat skaneerida pikema aja jooksul, enamasti on sobivaks perioodiks 24 tundi, kus saab tuvastada erinevaid olukorrad kasutajate arvust sõltuvalt ja Interneti koormusest lähtuvalt.

7signali võrgu tester sisaldab kuute suundantenni ja spetsiaalset tarkvara, mis salvestab kogu Wi-Fi võrgus toimuva ja võimaldab testida paarsada erinevat näitajat. Oluline on nende testide juures see, et samal ajal saab jälgida väga erinevate võrgukihtide tööd, võib teha HTTP kiiruseteste, kontrollida DNS ja DHCP toimivust aga ka uurida spektrit ja modulatsioonikiirusi erinevate klientide liikluses. Kogu tegevsus ei sega kliendi tavatööd.

Pikaajaline kogemus ja areng on näidanud, et ainult spektrianalüüs ja kiirusetest kõiki probleeme tänapäeval enam leida ei võimalda – Wi-Fi parameetreid on nii palju, et ilma testisüsteemita on sama tunne kui programmeerimine ilma debug ja testimistarkvarata.

Siin graafikul on selgelt näha allalaadimise kiiruse langus tööpäeva alguses, samas oli näha ka klientide arvu kasv.  Wi-Fi väline netikiirus püsis samas normi piires.

HTTP downlink copy

Allalaadimise kiiruse üheks põhjuseks on väga madalad modulatsioonikiirused just allalaadimise osas, analüüs näitas, et tegu ei ole pelgalt kliendi kaugusest tuleneva probleemiga, sest samal ajal püsisid üleslaadimise kiirused 100 Mb/s klassis.  Seega edasi otsustati tegeleda häirete ja süsteemi häälestustega, mis mõjutavad neid probleeme.

Selliseid muudatusi on 7signali testriga hea teha, sest mõnekümne minuti pärast saab kohe võtta kõrvale võrdlusandmed ja leida seosed muudatuste ja tulemite vahel.

modulation downlink

 

Küsi pakkumist W-Fi probleemide diagnostikaks või kvaliteedimõõtmisteks.  Wi-Fi reaalajaline analüüs on ka pärisosa meie poolt pakutavate suurürituste wifiteenuse tootmises.