Ruckus Virtual Smartzone on ideaalne suurürituste Wi-Fi haldamiseks

Smartzone andmebaasipõhine klasterlahendus

Smartzone sisaldab reaalaajalist andmebaasisüsteemi, mis on Wi-Fi kontrollerite lahenduses ainulaadne, süsteemi saab klusterdada ja skaleerida 30.000 AP-ni ja selles võib korraga sisse olla loginud 300.000 Wi-Fi klienti.  AP-d ise on lokaalselt ellujäävad ja suudavad enamus asju jätkata ka kontrolleriühenduse (see on vana hea SSH tunnel) kadumisel. Näiteks fiks PSK võrk jääb täielikult tööle.

KPI

KPI – Key Performance Indicators on reaalajaline mõõdikute süsteem, mis võimladab numbriliselt ja graafilist saada ülevaadet väga suure kasutajate arvu kohta ja võimaldab vajadusel ka kiiresti sekkuda.

Järgnev näide on graafiline tabel tugijaamade olekutest, mis on ekraanitõmmis 3K Itaalias ehitatud ürituse Wi-Fi võrgust. Loomulikult saab arvnäitajaid numbriliseslt failidesse salvestada, luua pdf faile, automatiseerida raportite salvestust ja saatmist ajaliselt.

Miks sellist asja siis vaja on ?  Kui teil on suured võrgud ja palju kasutajaid, on mõistlik võrgu tervist targalt jälgida ja probleeme ennetada, see võimaldab hoida kokku halduse aega kui ka kasutajate närve.

AP kvaliteedi jälgimine

1juuli 600 klienti

Võrgu L7 reaalaajaline jälgimine

Selleks on SZ arhitektuuri AP tasandile integreeritud Palo Alto tulemüür, see võimaldab ka erinevaid kasutajaid ja protokolle vajadusel piirata.  Näites on näha ühe tunni liiklus konkreetses tsoonis kõikide SSID-de kohta.

 

Screen Shot 2017-08-22 at 15.25.46

Raportite genereerimine

Tihti on mõistil vaadata,mis päeva või pikema aja jooksul näteks iga kolme minuti jooksul toimunud on, neid andmeid saab küsida SZ-i andmebaasist või lasta süsteemil ka pdf või numbrilisel kujul valmis genereerida ja automaatselt eksportida.

Lõige raportist, kus on kolme minuti liiklusmahud.

 

Screen Shot 2017-08-22 at 15.21.36