Ruckus Wireless keskseadmed

Virtual Smartzone Dataplane vSZ-D

vSC-D võimaldab virtuaalkontrolleri erinevaid SSID-sid tunneldada vajalikesse jaotuspunktidesse. Eriti on seda vaja näiteks külalistevõrgu puhul kui võrk peaks paiknema mitmes saidis ja saitide kohapealsed tehnilised võimalused ei paku VLAN-e ega ka eraldi DHCP-d ja ruuterit külaliste jaoks. Samas võib olla vajalik ka teiste teenuste konsolideerimine ühte punkti. Virtual Smartzone kontroller võtab külge mitmeid erienvaid vSZD-D tunnel konsentraatoreid. vSC-d töötab KVM ja VMWare keskkondades virtuaalmasinana ja litsenseeritakse kiiruste järgi, seega per AP litsentsi sellele masinale vaja pole. VSZ toetab ka tunneleid kolmandate osapoolte konsentraatoritesse, mida kasutavad teleoperaatorid.

Virtual Smart Zone keskhaldus

Virtual Smart Zone tarkvara võimaldab väikesi ja suuri Ruckuse Wi-Fi võrke hallata ja käidelda virtuaalmasina keskkonnas. SZ arhitektuur võimaldab väga suurt skaleeritavust ja paindliku Wi-Fi tugijaamade haldust, kus on võimalik luua eri tsoonid ja haldustingimused ka erinevatele haldusüksustele või klientidele. Highscale versioon sobib ka teenusepakkujale, võimaldades eri tsoonides ja administreerimistingimustes luua täiesti virtuaalsed kliendihalduse tingimused. SZ ei katkesta ka Wi-Fi kliendiühendusi kui side peaks ajutaiselt katkema, samuti saab erinevates tsoonides hoida erinevaid tarkvara versioone jne.

Ruckus ZoneDirector 1200

ZD 1200 keskhalduse kontroller väikestele ja keskmistele ettevõtetele võimaldab ühendada ZoneFlex tugijaamu L2/L3 võrkude vahendusel ka NAT tulemüüri taha. ZoneDirectori kasutajaliides on väga kasutajasõbralik ja jõukohane igale IT juhile. Võimalik on ühendada kuni 75 tugijaama ning 2000 üheaegset klienti. ZD on eriti mugav AD või LDAP serverite ühendamiseks, võimaldades kasutada kasutajapõhiseid eeljagatud võtmeid (Dynamic Preshared Key). See sobib juhtudel kui organisatsioonis puudub sertifikaadihaldus või on kasutajaseadmed selleks mitte ühilduvad. Samas on kasutatavad kõik tavapärased turvaprotokollid ja tehnikad. Live demo leiad aadressilt, tegu on zd3000 seadme virtuaalse analoogiga, mis on sama kasutajaliidese ja funktsionaalsusega. http://zddemo.ruckuswireless.com/admin/login.jsp ZD1200 on ühendatav varundatud 1+1 klastrisse.