Kuidas häirevaba Wi-Fi töötab

Häirevaba Wi-Fi südameks on Ruckus Wirelessi poolt patenteeritud BeamFlex+ nutiantenni tehnoloogia, mis suudab arukalt signaale paketipõhiselt ruumis suunata ja teenindada seejuures sadu kliente korraga. Selline antenn suunab energiat eri suundades ja polarisatsioonis ning suudab signaale ka eri polarisatsioonides vastu võtta.

Screenshot 2015-12-21 12.40.04

Süsteemi nutikus tuleb aaste jooksul välja arendatud ekspertsüsteemi tarkvarast, mis antenni konfiguratsioonide (suund ja polarisatsioon) üle otsustab. Kliendi poolt eraldi selleks toetust vaja pole, seega töötab Ruckuse nutiantenn kõikide Wi-Fi standardite ja sagedustega.

Mida siis suundantenn reaalselt annab ? Kindlasti on levialad suuremad ja signaal kliendi juures kvaliteetsem. Aga tänapäeval on veelgi tähtsam häirete vähendamise võime, ehk inglise keeles interference mitigation.  Wi-Fi loavabas sagedusalas on ainlt mõned sõltumatud kanalid ja seetõttu segavad Wi-Fi saatjad ka oluliselt üksteist, lisaks on häirijaid bluetooth jt saatjate näol. Ruckuse antennid interferentsi vähendamise võime on kuni 15 dB. See on ka üks põhjus, miks Ruckus on kolmandat aastat Robotexi ürituse Wi-Fi lahenduse tarnija.

zf-r600-antenna

 Ruckus ZoneFlex R600 atenni ehitus seestpoolt

 

ZoneFlex tugijaamad toetavad ka kõiki teisi Wi-Fi standardeid ja lisaks ka 802.11ac standardile vastavat beamformingu tehnikat, mis aitab 5 GHz alas signaali kvaliteeti vähesel määral parandada.

Miks on Ruckuse seadmete kiirus suurem kui tavalahendustes ?  BeamFlex+ antennitehnika on ka MIMO standardiga ühilduv, seega suudetakse üheaeglset signaali suunda määrata ja saata mitut üheaegset signaalivoogu (MIMO spatial multiplexing). Sama asja tavaline Wi-Fi seade teha ei suuda, sest signaali suunamisel kasutab see mitut antenni üheaegselt ja nendesse saadetakse ühe ja sama signaali erineva hilistusega koopiad. Seega tavalahendusel oleks vaja veel kolme saatjat lisaks , et saavutada kasvõi 20% BeamFlexiga sarnane tulemus.

 

 

Screenshot 2015-01-30 10.20.47

BeamFlex+ ei katkesta sidet kui antennisüsteemi parameetreid muudetakse, atenni konfiguratsiooni muudetakse  kümneid tuhandeid kordi sekundis. Tavalahenduse puhul aga lülitatakse beamforming sounding algoritmi ajaks välja ja tihti side täielikult katkeb, sest kokkuleppimise ajal beamformingut kasutada ei saa. Seega tihti ongi selle tulemuseks levi äärealal pidevad katkestused.  Beamformingu ainus eelis on see, et lahendus on odav ja väga lihten paljundada koduseadmetesse, ning seal ka üsna hästi väikeste kauguste ja kasutajate arvuga toimiv.