RUCKUS JA IGNITENET  DISTRIBUUTOR  WI-FI SÜSTEEMIDE EKSPERT SUURÜRITUSTE INTERNET 20+ AASTAT

Kiire Internet üritustele!

Kellele on teenus suunatud ?

Teenus on suunatud üritustele, kus on vaja 100% Wi-Fi ja Interneti saadavust  ning  kliendituge, me arvestame sellega, et üritus ei saa ilma Wi-Fi ja Internetita toimuda.  Enamasti on üritusel viibijad ja korraldajad harjunud ebakindla netiteenusega, sest avalikel Wi-Fi levialadel puudub klienditugi ja võimalus klientide probleeme diagnoosida ning lahendada.  Samuti ei ole ürituste jaoks loodud piisavad kvaliteedi profiilid, et antud üritus saaks häirevabalt toimuda. Meie suuremad katselaborid on kindlasti rahvusvaheline robootika võistlus Robotex Tallinnas ja Euroopa Innovatsiooniakadeemia üritused erinevates Euroopa linnades. 

Ürituse lahendus

Lahenduse loomine algab süsteemianalüüsist, kus teeme kindlaks, millised on erienvate kliendirühmade Wi-Fi ja Interneti vajadused üritusel. Samuti uurime, milline välisühenduse saadavus on antud objektil ning täpsustame paigalduse üksikasju. 
Referentsid

Tartu Startup Days, Robotex, Presidendi vastuvõtt Estonias, Euroopa Innovatsiooniakadeemia üritused Torino Ülikoolis ja väga palju teisi üritusi. 


support@3kgroup.ee
map-markerfacebook-squarephone-squareskypecommenting