RUCKUS | PLUME | IGNITENET | DISTRIBUUTOR | WI-FI EKSPERT | ÜRITUSTE INTERNET | 25 AASTAT KOGEMUST

802.11ac MESH võrgu testid
802.11ac MESH võrgu testid
  sildid: - -
  21/06/2019

Viisime läbi oma kontoris läbi katsed MESH võrgu suutlikuse hindamiseks. Selleks valisime kaks Ruckus R610 AP'd, mis on meil tavaliselt kasutusel erinevatel üritustel WiFi võrgu loomiseks. Selle AP kohta võib lähemalt lugeda siit:
http://www.3kgroup.ee/ruckus-r610-ac-wave-2-3x33/.

Meshi võimekus on kõigil Ruckuse AP'del, välja arvatud 300 seeria AP'd.

Testi tarbeks lõime kahe R610 vahel Mesh võrgu, ühendasime kaks Linuxiga töötavat 1GbE pordiga arvutit otse AP LAN pordi külge ning käivitasime iperf testi. Iperf testi seadistasime nii, et korraga saadetakse andmeid mitut voogu pidi, kasutades TCP protokolli ning test oli full-duplex. AP'd asetasime erinevatesse ruumidesse, otsenähtavus AP'de vahel puudus. Kuna meie kontor asub Tallinna piirkonnas, kus on korraga õhus väga palju andmeside liiklust, siis tõenäoliselt ei ole paremas asukohas keeruline saada paremaid tulemusi.

Selle lihtsa testi tulemusena saime andmesidekiiruseks kahe arvuti vahel vähemalt 300/300 Mbit/s, kui AP'd asusid üksteise suhtes "seljaga", st AP ülemised osad vaatasid üksteise poole ning 400/500 Mbit/s kui AP'd olid üksteise poole küljega, ehk rohkem samal tasandil.

Seljaga üksteise suhtes asetus imiteerib olukorda, kus AP'd asuvad erinevatel korrustel, kuid pakuvad kasutajatele samal korrusel paremat levi. Küljega asetus olukorda, kus AP'd asuvad samal tasapinnal, kuid mingil põhjusel ei ole võimalik ruumide vahel kaablit vedada.

Ruckuse MESH lahendus on väga erinev teiste tootjate lahendustest, sest MESH AP-d suhtlevad omavahel kahesuunalise BeamFlex juhitava suundatenniga, See on väga erinev lahendus Beamforming tavalahendusest, kus püütakse leida ainult kahe signaali faaside liitumispunkti signaalitugevuse parandamiseks. Beamflex võimaldab signaale suunata ja antenni polarisatsiooni muuta, tulemuseks on tihedam ruumiline sageduste uuestikasutus. Samuti on AP-de andmeedastuskiirus tavaliselt suurem, antud juhul siis half duplex TCP/IP 600Mb/s, mis tavaliselt kliendi ja AP vahel ei realiseeru. Esiteks on kliendid tavaliselt 2x2 MIMO ja teiseks pole nende klientide levitingimused kuigi head. Kui arvutada kargelt kogu süsteemi läbilaskvust, siis suure tõenäosusega on kliendi liiklus kahe raadio peale TCP/IP liiklusena 300 Mb/s ja teine 300 Mb/s läheb MESH liiklusele.

Kuna Wi-Fi protokoll baseerub tegelikult ikkagi ALOHA protokollil, mis on jagatud ajaslottideks, ja samuti on tarvis kõiki pakette kviteerida, veenduda, et õhk oleks enne saatmist vaba, jne, läheb väga suur osa 1300 Mb/s teoreetilisest maksimumkiirusest süsteemi enda halduseks. Alles 802.11ax standard pakub siin leevendust OFDMA kahesuunalise multipleksimise kaudu. Seega kui praeguse tehnikaga valida R730 AP-d (8x8 MIMO) ja panna MESH võrku 10 AP-d, saame väga tõhusa MESH võrgu, kus AP-de omavaheline liiklus toimub paraleelselt OFDMA multipleksimisega. Suure tõenäosusega räägivad veel enamus kliendiseadmeid veel 11n ja 11ac standardiga, aga selles 11ax 6G Wi-Fi lahenduses pudelikael tekkida ei saa, sest sarnaselt meie R610 testiga on AP-de omavaheline suhtluskanal kordades tõhusam kui AP-de ja kliendi vaheline suhtluskanal. Lisaks on tulevikus 500 MHz lisaspektrit, et 802.11ax standardi seadmetega MESH võrke luua.

Testi tulemused on näha allpool.

"Seljad koos" asetus:

Martins-MacBook-Pro:iperf-2.0.5-macos-x86_64 martin$ ./iperf -c 192.168.3.76 -d -P 4 -w 128K
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 128 KByte

Client connecting to 192.168.3.76, TCP port 5001
TCP window size: 129 KByte (WARNING: requested 128 KByte)
[ 8] local 192.168.3.23 port 52242 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 5] local 192.168.3.23 port 52239 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 7] local 192.168.3.23 port 52241 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 6] local 192.168.3.23 port 52240 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 10] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39720
[ 9] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39718
[ 11] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39722
[ 12] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39724
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 8] 0.0-10.0 sec 85.2 MBytes 71.5 Mbits/sec
[ 6] 0.0-10.0 sec 87.4 MBytes 73.3 Mbits/sec
[ 7] 0.0-10.0 sec 72.5 MBytes 60.7 Mbits/sec
[ 5] 0.0-10.0 sec 87.1 MBytes 73.0 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.0 sec 332 MBytes 278 Mbits/sec
[ 11] 0.0-10.0 sec 95.6 MBytes 79.9 Mbits/sec
[ 10] 0.0-10.1 sec 95.5 MBytes 79.7 Mbits/sec
[ 9] 0.0-10.1 sec 97.6 MBytes 81.5 Mbits/sec
[ 12] 0.0-10.1 sec 95.0 MBytes 79.3 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.1 sec 384 MBytes 320 Mbits/sec

Martins-MacBook-Pro:iperf-2.0.5-macos-x86_64 martin$ ./iperf -c 192.168.3.76 -d -P 8 -w 128K
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 128 KByte

Client connecting to 192.168.3.76, TCP port 5001
TCP window size: 129 KByte (WARNING: requested 128 KByte)
[ 13] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39726
[ 6] local 192.168.3.23 port 52254 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 12] local 192.168.3.23 port 52260 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 9] local 192.168.3.23 port 52257 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 5] local 192.168.3.23 port 52253 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 11] local 192.168.3.23 port 52259 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 10] local 192.168.3.23 port 52258 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 7] local 192.168.3.23 port 52255 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 8] local 192.168.3.23 port 52256 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 14] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39732
[ 15] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39734
[ 16] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39736
[ 17] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39738
[ 18] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39740
Waiting for server threads to complete. Interrupt again to force quit.
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 12] 0.0-10.0 sec 59.5 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 9] 0.0-10.0 sec 55.9 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 5] 0.0-10.0 sec 60.4 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 11] 0.0-10.0 sec 59.4 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 7] 0.0-10.0 sec 57.1 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 10] 0.0-10.1 sec 41.8 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ 15] 0.0-10.2 sec 66.5 MBytes 54.6 Mbits/sec
[ 18] 0.0-10.2 sec 67.5 MBytes 55.4 Mbits/sec
[ 13] 0.0-10.2 sec 70.4 MBytes 57.8 Mbits/sec
[ 14] 0.0-10.2 sec 66.9 MBytes 54.9 Mbits/sec
[ 16] 0.0-10.2 sec 68.1 MBytes 55.9 Mbits/sec
[ 17] 0.0-10.2 sec 66.8 MBytes 54.8 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.2 sec 406 MBytes 333 Mbits/sec
[ 6] 0.0-10.2 sec 1.75 MBytes 1.44 Mbits/sec
[ 8] 0.0-10.2 sec 1.75 MBytes 1.44 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.2 sec 338 MBytes 277 Mbits/sec

Pärast samale tasapinnale asetust olid tulemused tunduvalt paremad, kuna AP antennid on omavahel soodsamalt asetatud:

Martins-MacBook-Pro:iperf-2.0.5-macos-x86_64 martin$ ./iperf -c 192.168.3.76 -d -P 8 -w 128K
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 128 KByte

Client connecting to 192.168.3.76, TCP port 5001
TCP window size: 129 KByte (WARNING: requested 128 KByte)
[ 13] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39726
[ 6] local 192.168.3.23 port 52254 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 12] local 192.168.3.23 port 52260 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 9] local 192.168.3.23 port 52257 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 5] local 192.168.3.23 port 52253 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 11] local 192.168.3.23 port 52259 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 10] local 192.168.3.23 port 52258 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 7] local 192.168.3.23 port 52255 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 8] local 192.168.3.23 port 52256 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 14] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39732
[ 15] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39734
[ 16] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39736
[ 17] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39738
[ 18] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39740
Waiting for server threads to complete. Interrupt again to force quit.
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 12] 0.0-10.0 sec 59.5 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 9] 0.0-10.0 sec 55.9 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 5] 0.0-10.0 sec 60.4 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 11] 0.0-10.0 sec 59.4 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 7] 0.0-10.0 sec 57.1 MBytes 47.8 Mbits/sec
[ 10] 0.0-10.1 sec 41.8 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ 15] 0.0-10.2 sec 66.5 MBytes 54.6 Mbits/sec
[ 18] 0.0-10.2 sec 67.5 MBytes 55.4 Mbits/sec
[ 13] 0.0-10.2 sec 70.4 MBytes 57.8 Mbits/sec
[ 14] 0.0-10.2 sec 66.9 MBytes 54.9 Mbits/sec
[ 16] 0.0-10.2 sec 68.1 MBytes 55.9 Mbits/sec
[ 17] 0.0-10.2 sec 66.8 MBytes 54.8 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.2 sec 406 MBytes 333 Mbits/sec
[ 6] 0.0-10.2 sec 1.75 MBytes 1.44 Mbits/sec
[ 8] 0.0-10.2 sec 1.75 MBytes 1.44 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.2 sec 338 MBytes 277 Mbits/sec

Martins-MacBook-Pro:iperf-2.0.5-macos-x86_64 martin$ ./iperf -c 192.168.3.76 -d -P 8 -w 128K
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 128 KByte

Client connecting to 192.168.3.76, TCP port 5001
TCP window size: 129 KByte (WARNING: requested 128 KByte)
[ 13] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39774
[ 7] local 192.168.3.23 port 52288 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 12] local 192.168.3.23 port 52293 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 6] local 192.168.3.23 port 52287 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 5] local 192.168.3.23 port 52286 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 9] local 192.168.3.23 port 52290 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 8] local 192.168.3.23 port 52289 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 11] local 192.168.3.23 port 52292 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 10] local 192.168.3.23 port 52291 connected with 192.168.3.76 port 5001
[ 15] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39780
[ 14] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39788
[ 16] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39782
[ 17] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39784
[ 18] local 192.168.3.23 port 5001 connected with 192.168.3.76 port 39786
Waiting for server threads to complete. Interrupt again to force quit.
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 12] 0.0-10.0 sec 50.1 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 6] 0.0-10.0 sec 68.4 MBytes 57.3 Mbits/sec
[ 5] 0.0-10.0 sec 64.4 MBytes 53.9 Mbits/sec
[ 8] 0.0-10.0 sec 68.6 MBytes 57.4 Mbits/sec
[ 17] 0.0-10.1 sec 87.0 MBytes 72.2 Mbits/sec
[ 9] 0.0-10.0 sec 71.5 MBytes 59.7 Mbits/sec
[ 15] 0.0-10.1 sec 86.9 MBytes 72.1 Mbits/sec
[ 14] 0.0-10.1 sec 88.2 MBytes 73.2 Mbits/sec
[ 18] 0.0-10.1 sec 86.4 MBytes 71.6 Mbits/sec
[ 13] 0.0-10.1 sec 90.8 MBytes 75.1 Mbits/sec
[ 16] 0.0-10.1 sec 87.1 MBytes 72.1 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.1 sec 526 MBytes 436 Mbits/sec
[ 7] 0.0-10.1 sec 2.25 MBytes 1.87 Mbits/sec
[ 10] 0.0-10.1 sec 2.25 MBytes 1.87 Mbits/sec
[ 11] 0.0-10.2 sec 69.9 MBytes 57.7 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.2 sec 397 MBytes 328 Mbits/sec

Autor: Tech Support
LOE EDASI
support@3kgroup.ee
map-markerfacebook-squarelinkedin-squarephone-squareskypecommenting