RUCKUS | PLUME | IGNITENET | DISTRIBUUTOR | WI-FI EKSPERT | ÜRITUSTE INTERNET | 25 AASTAT KOGEMUST

KUIDAS DISAINIDA  WI-FI VÕRK

Meie põhiline eelis on Eesti suurim valdkonna kogemuste- ja teadmistepagas.  Teenust kasutavad tihti meie Ruckuse distributsioonipartnerid.

Wi-Fi objekti ülevaatus ja mõõtmised 

Wi-Fi seadmed on lähimaa seadmed, mille leviala on tavaliselt mõnisada meetrit õues ja siseruumides 50m kandis.  Kõik siselevi ja õuelevi keskkonnad on selles mõtte täiesti erinevad ja klientide soov on saada kõigis vajalikes kohtades nõutud sidekiirus. Seega pole ükski mets ega hoone täpselt samasugune, samuti on erinevad häirepiirkonnad kesklinnas ja Läänemaal metsades.  Mõõtmiste tulemus on sisendiks võrgu modelleerimisele.  Testides mõõdame me reaalseid sidekiirusi ja signaalitasemeid. 22 aastaga on nähtud rohkem kui tuhandet objekti ja õpitud erinevaid iseärasusi.

Tihti küsitakse, et miks mobiilsidelevi puhul pole vaja mõõta igat ruumi, kas see on parem teholoogia ?  See pole raadiotehniliset sedasi, mobiilsidevõrkude disain eeldabki seda, et igale poole siseruumidesse levi ei ulatu, kõnni aknale lähemale või pane ripiiter (näitek kaubanduskeskused või paljud betoonmajad), samuti langevad märgatavalt kiirused kui liigutakse erienvate takistuste ja siseruumide seinte ja akende taga. Aga kuna suuri kiirusi ja pidevat tööd mobiilsidevõrgus hetkel ei plaanitagi teha, piisabki sellest ideoloogiast. Nagnii on 70% mobiilseadmete liiklust praegu Wi-Fi offloaditud, ehk siseruumis lülituvad telefonid Wi-File kui ollakse kodus või kontoris. See hoiabki mobiilsidevõrgud püsti, et suuri mahte ei tekitata. 

Wi-Fi raadiolevi modelleerimine

Kasutame Wi-Fi modelleerumiseks erinevaid professionaalseid tarkvarasid, mis võimaldavad ennetada vigu ja optimeerida võrgu ressursse. Keskmiste ja suuremate objektide puhul annab modelleerimine märkimisväärset hinnasäästu nii seadmete arvus kui ka paigalduskuludes. Veelgi enam, kõik see loob kvaliteetse ühenduse ja võrgu opereerimise kulud ja probleemide hulk on kordades väiksem.

Paigaldusprojekti loomine

Optimaalsete paigalduskohtade leidmine ja kaabelduse planeerimine nõuab kogemust ja raadiotehnilisi teadmisi. Tihti ehitame ümber ka teiste tegijate võrke, et levitingimusi paranda. 

Tihti ei saa asukohti täpselt enne ehituse valmimist ka planeerida, sest ehituse käigus paigaldatavad objektid võivad raadiolevi segada, näiteks erinevad torud, plaadid, valgustid, mis tihti pole täpselt määratletud, kas tegu on näiteks alumiiniumiga või plastikuga kui tegu on siseviimistluse komponentidega, tehakse tihti muudatusi ehituse viimastes järkudes kui rentnikud sisse kolivad.

WI-FI DISAINI BLOGI

14/11/2019
Ruckus Networks pakub Intangi Iris müügieelset tugitarkvara.

Intangi Iris on müügieelne planeerimistarkvara, kus on lihtne valida kõik Ruckuse seadmed ja arvutada välja hinnad ning optimeerida konfiguratsioon. Tarkvaraga on lihtne välja arvutada kogu lahenduse hind ja ka planeerida […]

Read More
support@3kgroup.ee