RUCKUS | PLUME | IGNITENET | DISTRIBUUTOR | WI-FI EKSPERT | ÜRITUSTE INTERNET | 25 AASTAT KOGEMUST

Wi-Fi diagnostika  ja Hooldusteenus

Wi-Fi võrk on aeglane ?  Levi katkeb ?  Seadmed ei saa võrku ? Kõikides ruumipunktides pole levi piisav ? Või on probleem turvalisusega ?

MIKS SELLISED PROBLEEMID TEKKIVAD ?

Suurim probleem on kindlasti õhk, teie Wi-Fi jagab samu sagedusi naabritega ja vastavalt standardile, jagavad kõik wi-fi seadmed õhku viisakuse printsiibi alusel CSMA/CA algorigmiga. Seega kui Wi-Fi saatja kuuleb signaali, mis on suurem kui -85dB, peab ta ootama, et oma paketti saata. Arvesttama peab ka naabritega.

Tihti on Wi-Fi võrgud planeeritud, kas IT inimeste või hoone arhitektide poolt, kummagi  valdkonna spetsialistid ei valda tavaliselt raadiotehnika projekteerimiseks ja paigaldamiseks vajaminevaid eriteadmisi. Samuti ei võeta arvesse konkreetsete seadmete iseäresusi. 

Wi-Fi standard on nüüd 20 aastat vana ja kõikide turva ja teiste protokollide tundmine nõuab pühendumist.

KUIDAS NEID PROBLEEME LAHENDAME

Teostame asukohas mõõtimisi ja erinevaid teste, mille tulemuseks on erienvate konfiguratsioonide muutmised, uus paigaldusprojekt jt. vajalikud nõuanded.  Kasutame oma töös mitmeid spektrianalüsaatoreid ja profiprogramme, et saada vajalik informatsioon õhus ja võrgus toimuvast.  Uusim lahendus on mõõteagendi tarkvara, mis mõõdab kiirusi ja signaalitugevusi ja salvestab kõik kasvõi nädalate lõikes.

Miks ei aita sellisel juhul wi-fi kaardi peale ehitatud mõõteriistad ? Vastus on lihtne, need on ebatäpsed ja aeglased, samuti mõõdavad väga lairibalisi signaale ja paljud häireallikad jäävad seega täiesti tähe
VÕTA ÜHENDUST
Copyright @ Pianoforte solicitude so decisively unpleasing conviction is partiality he.
support@3kgroup.ee
apartmentdice