Tänapäevane Wi-Fi diagnostika näitab kätte kõik probleemid !

logoga7signal

Selleks, et Wi-Fi võrgus olevatele probleemidele täpselt jälile saada, tuleb meil võrgus toimuvat skaneerida pikema aja jooksul, enamasti on sobivaks perioodiks 24 tundi, kus saab tuvastada erinevaid olukorrad kasutajate arvust sõltuvalt ja Interneti koormusest lähtuvalt.

7signali võrgu tester sisaldab kuute suundantenni ja spetsiaalset tarkvara, mis salvestab kogu Wi-Fi võrgus toimuva ja võimaldab testida paarsada erinevat näitajat. Oluline on nende testide juures see, et samal ajal saab jälgida väga erinevate võrgukihtide tööd, võib teha HTTP kiiruseteste, kontrollida DNS ja DHCP toimivust aga ka uurida spektrit ja modulatsioonikiirusi erinevate klientide liikluses. Kogu tegevsus ei sega kliendi tavatööd.

Pikaajaline kogemus ja areng on näidanud, et ainult spektrianalüüs ja kiirusetest kõiki probleeme tänapäeval enam leida ei võimalda – Wi-Fi parameetreid on nii palju, et ilma testisüsteemita on sama tunne kui programmeerimine ilma debug ja testimistarkvarata.

Siin graafikul on selgelt näha allalaadimise kiiruse langus tööpäeva alguses, samas oli näha ka klientide arvu kasv.  Wi-Fi väline netikiirus püsis samas normi piires.

HTTP downlink copy

Allalaadimise kiiruse üheks põhjuseks on väga madalad modulatsioonikiirused just allalaadimise osas, analüüs näitas, et tegu ei ole pelgalt kliendi kaugusest tuleneva probleemiga, sest samal ajal püsisid üleslaadimise kiirused 100 Mb/s klassis.  Seega edasi otsustati tegeleda häirete ja süsteemi häälestustega, mis mõjutavad neid probleeme.

Selliseid muudatusi on 7signali testriga hea teha, sest mõnekümne minuti pärast saab kohe võtta kõrvale võrdlusandmed ja leida seosed muudatuste ja tulemite vahel.

modulation downlink

 

Küsi pakkumist W-Fi probleemide diagnostikaks või kvaliteedimõõtmisteks.  Wi-Fi reaalajaline analüüs on ka pärisosa meie poolt pakutavate suurürituste wifiteenuse tootmises. 

 

UNLEASHED kontrollerita lahendus. 200.3 uus versioon toetab R510 H510 tugijaamasid.

 

Uus 200.3 versioon

Veebruari alguses välja tulnud uues 200.3 tarkvara versioonis lisatakse toetus R510 ja H510 802.11ac Wave 2 AP-dele.  Kuna H510 on kindlasti üks kandidaat nõudlikule kodutarbijale ja hotellilahendustesse, siis on lisatud veel ka tulemüüri ja DHCP võimalus ning mobiilne rakendus halduseks.  Testimiseks on nüüd ka AP-desse sisse ehitatud SpeedFlex tarkvara, et mõõta kiirusi ja kvaliteeti.

 

Admin ip aadress

Screen Shot 2017-02-07 at 09.46.52

 

Kui soovitakse kõiki AP-sid hallata kogu aeg samalt staatiliselt IP-lt, on võimalik nüüd defineerida selline virtuaalne liides. See on ka hea juhuks kui soovitakse defineerida sissetulev NAT reegel kaughalduseks.

 

NAT/DHCP ruuteri funktsioon

Kui root AP, mis tavaliselt on ka master konfida ruuteriks, saab Ruckuse mitme AP võrgu ühendada otse välise IP aadressi külge. See on tihti  eelis ja ei nõua eraldi seadmeid kui võrguühendus saadakse välise IP-ga etherneti kaabliga või optikaga.

Screen Shot 2017-01-13 at 11.20.34

 

Antud joonisel on ROOT AP NAT L3/L4 tulemüür-ruuteriks nii traadiga kui traadita võrgule, üks AP ethernet portidest on konfigureeritud Interneti WAN pordiks välise aadressiga ja sisevõrku LAN porti on konfigureeritud DHCP. Mitmesaja megabitiste netikiiruste puhul soovitakse vähemalt R510 või R710 tugijaamu ruuter AP-deks.

Screen Shot 2017-01-13 at 11.20.12

 

 

Unleashed toetatud AP-de loetelu

 

Screen Shot 2017-01-13 at 11.10.52 Screen Shot 2017-01-13 at 11.11.03

 

Kiiruse testimise serveri tugi

Tihti on WI-Fi kiiruse ja kvaliteedi hindamiseks tarvis mõõta kiirusi Internetist sõltumatute vahenditega. Ruckuse SpeedFlex on dokumenteeritud ja avatud tarkvara, mis võimaldab UDP ja TCP kiiruseteste AP ja kliendiseadme vahel. Senini oli Speedflex kasutatav ainult suuremate kontrolleritega.

Screen Shot 2017-02-07 at 09.55.51

 

 

 

Mobiilirakendus IOS/Android

Võimaldab teha süsteemi paigaldust ja põhilisi haldustoiminguid.

Screen Shot 2017-01-13 at 11.13.25

802.11ac uus väljakutse

Ajalugu kordub, kui minevikus oli pidevalt mureks, et  2.4 GHz alas on ainult kaks sõltumatut 802.11n tehnoloogiale sobivat 40 MHz kanalit, siis oleme jõudnud 5 GHz alas üsna sarnasesse olukorda, meil on kasutada ainult kaks 802.11ac 160 MHz kanalit.

Praegune Euroopas kehtiv  802.11ac standard  lubab kasutada vastavalt direktiivile 2005/513/EC kahte sõltumatut 160 MHz laiusega kanalit. 80 MHz kanaleid mahub spektrisse õnneks 5. On väga tõenäoline, et ka Euroopas sarnaselt USA-le avatakse uusi spektrialasid piirkondades  5350 – 5470 MHz 5725 – 5925 MHz.

Screenshot 2015-06-24 20.54.49

Ruckuse BeamFlex+ tehnoloogia hakkab koormatud spektris 11ac tehnoloogiaga veelgi rohkem rolli mängima. Teiste tootja tugijaamad on sisuliselt tootja kiibistiku rakendused, kuhu on lisatud halduse tarkvara ja kolm kuni neli passiivset antenni.  Need antennid aga kiirgavad kogu energia alati kõigis suundades (isotroopselt) ja häirivad selle kaudu kõiki naabruses olevaid saatjaid ja vastuvõtjaid.

Parem signaalide eraldatavus MU-MIMO ja standard 4×4 MIMO andmeedastuse  puhul

Mitme tugijaamaga võrgu väiksemad häirepiirkonnad ja suurem läbilaskekiirus

Suurem ulatus, sest beamflex võimaldab energiat kiirate kõigis suundades võrdselt.

võimalus kasutada tänu antennivõimendusele suuremat lubatud kiirgusvõimsust ja tekitada seega suurem leviala.

Ruckuse seadmed on väga vaiksed, enamus seadmeid töötavad müratasemega mis on < -100 dBm.

Voolutarve jääb ka 802.11ac tippsadmel R710 802.3af standardi piiridesse.

 

 

Download the PDF file .

 

 

 

Ruckus ZoneFlex AP sertifikaatide aegumine

Wi-Fi  süsteemid, mis töötavad ZoneDirector, Smartzone virtuaalses või füüsilsies keskkonnas vajavad vanade AP-de puhul sertifikaatide uuendamist AP-des.  Lisainfot sellest leiab Ruckuse Weebist ja võimalik on ka ajutiselt sertifikaatide kontroll ära keelata.

Unleashed lahenusest see tehnline küsimus ei puuduta, samuti ei pea iseseisvate AP-de sertifikaate uuendama, sest brauserid lubavad neid hallata ka vananenud sertidega.

 

Lidainfot saab järgnevatelt lehtedelt

 

KBA-5390: FAQ – Ruckus AP Device Certificate Refresh

https://support.ruckuswireless.com/answers/000005390

KBA-6099: Ruckus Certificate Replacement Flowchart

https://support.ruckuswireless.com/answers/000006099

SZ sert kontrolli ajutine sulgemine

SmartZone CLI command to disable cert check:

ruckus(config)# no ap-cert-check

Süsteemid, mis antud probleemiga on seotud

 

Screen Shot 2016-10-31 at 19.02.19