RUCKUS | PLUME | IGNITENET | DISTRIBUUTOR | WI-FI EKSPERT | ÜRITUSTE INTERNET | 25 AASTAT KOGEMUST

ICX switchi haldamine vSmartZone-i abil
ICX switchi haldamine vSmartZone-i abil
  sildid: - - - -
  17/05/2019

Nii nagu kõiki Ruckuse Access Point-e, saab ka Ruckuse ICX switchi hallata Virtual SmartZone-i platvormi abil. Selles postituses vaatame, kuidas lisada ICX switch vSmartZone-i ning millised on haldusplatvormi liidesed.

Ettevalmistused ICX-il

Esmalt peab ICX switch-i firmware olema uuendatud tasemele 08.0.90a- Switchi uuendamiseks tuleb esiteks tarkvara alla laadida lehelt support.ruckuswireless.com, kasutasa scp või tftp protokolli tarkvara switchi laadimiseks.

Esmalt tuleb switchi laadida boot-file. Näiteks:

C:\> pscp <C:\Path\to\file> terry@<ICX mgmt IP>:flash:bootrom
C:\> pscp mnz10115.bin terry@10.168.1.50:flash:bootrom

Seejärel image-file, näiteks:

C:\> scp SPS08090aufi.bin terry@10.168.1.50:flash:primary 

Nüüd saab switchi sisse logida ning kontrollida, kas tarkvara on laetud:

 ICX# show flash
Stack unit 1:
NAND Type: Micron NAND 2GiB (x 1)
Compressed Pri Code size = 28596244, Version:08.0.90aT211 SPS08090a.bin)
Compressed Sec Code size = 32472876, Version:08.0.90aT213 SPR08090a.bin)
Compressed Pri Boot Code size = 786944, Version:10.1.14T225 (mnz10114)
Compressed Sec Boot Code size = 786944, Version:10.1.15T225 (mnz10115)

Seejärel tuleb switch taaskäivitada käsuga

ICX# reload

Tarkvara on sellega uuendatud.

Nüüd tuleb jälle switchi sisse logida, ning anda käsk vSZ-ga liitumiseks:

ICX# configure terminal 
ICX(config)# sz active-list <vSZ client IP>
ICX(config)# sz active-list 192.168.11.200

Pärast seda alustab ICX vSZ-ga liitumist. Seda saab jälgida käsuga show sz status, mis peaks näitama initialized staatust.

ICX# show sz status
============ SZ Agent State Info ===================
Config Status: None Operation Status: Enabled
State: SZ QUERY Prev State: INIT Event: SZ QUERY RESPONSE

ICXi haldamine Virtual SmartZone-iga

Pärast ICX switchi seadistamist ilmub switch vSmartZone-i switchide alamjaotusesse:

Nüüd on switch vSZ-is nähtav, kuid asub Staging Zone'is. Selleks, et switchi hallata ning tema kohta rohkem infot näha, tuleb ta Move nuppu kasutades liigutada mõnda teise gruppi. Pärast seda on võimalik näha palju rohkem infot ning switchi seadistada.

Näiteks on võimalik ICX switchi uuendada, teha varundust ja taastet, näha portide staatust ning portide seaded muuta. Portidel saab lisaks paljule muule muuta nii vlan-e kui PoE seaded ja luua LAG gruppe.

Samuti on võimalik jälgida switchiga toimuvat ning teha lihtsamaid veaotsingu toiminguid.


Autor: Tech Support
LOE EDASI
support@3kgroup.ee